Forum „katechety"

Katecheza a doświadczenie ludzkie, Sprawozdanie z VIII Sympozjum Dyskusyjnego Katechetów Polskich - Trzęsacz, 13-14 czerwca 2011 r.
Autor: Anna Zellma
Artykuł archiwalny
Współczesna katecheza integralna jawi się jako miejsce prymarnie związane z doświadczeniem ludzkim. To właśnie w procesie formacji chrześcijańskiej, która ma wymiar egzystencjalny, zakłada się dostosowane do poziomu rozwoju psychicznego odwoływanie się do konkretnych problemów, bliskich katechizowanym uczniom oraz stawianie i poszukiwanie odpowiedzi na pytania dotyczące człowieka, jego egzystencji, sensu życia. Wszystkie te treści, zgodnie z założeniami współczesnej katechezy integralnej, są analizowane w świetle orędzia ewangelicznego i ukazywane w perspektywie wiary. Podlegają one przeobrażeniom, gdyż zmienia się mentalność uczniów oraz uwarunkowania społeczne, kulturowe i polityczne. Stale warto więc zastanawiać, jakie zachodzą relacje między katechezą a doświadczeniem ludzkim, by na tej podstawie wypracowywać nowe koncepcje nauczania religii i katechezy parafialnej.

To jest artykuł płatny.

Aby przeczytać go w całości kup dostęp za 1 kredyt.