Forum „katechety"

Katecheza - jeden ze środków do budowania żywej wiary
Autor: Marcin Staniewski
Artykuł archiwalny
Jestem ojcem dwóch chłopców; starszy ma prawie sześć lat, młodszy skończył trzy lata. Zatem chociaż starszy miał już w zerówce religię, to praktycznie katechizacja jest jeszcze przed nami. Tylko z takiej perspektywy mogę ocenić zjawisko katechezy szkolnej. Zdaję sobie w związku z tym sprawę, że bardzo duży wpływ na moje oczekiwania, a także obawy związane z katechizacją będą miały własne doświadczenia z czasów szkolnych, jak również późniejsze obserwacje (dzieci znajomych, rodzina). Mam także za sobą skromne doświadczenie bycia katechetą w szkole (w bardzo niewielkim wymiarze przez krótki czas). To też może wpływać na to, jak postrzegam katechezę.

To jest artykuł płatny.

Aby przeczytać go w całości kup dostęp za 1 kredyt.