Katecheta 1/2012
E-wydanie
„Katecheta” jest teraz również dostępny Jako e-wydanie!
Na półkę Katechety
Lekcje z Youcatem. Scenariusze o wyznaniu wiary
Aleksandra Bałoniak
KSIĄŻKA
26,00 zł 9,00 zł

KŁOPOTLIWE PYTANIA

Jak Jezus mógł odpuszczać grzechy? Na przykładzie perykopy o uzdrowieniu paralityka (Mt 9,1-8 i par.)
Autor: Dariusz Adamczyk
Artykuł archiwalny
Budowanie królestwa Bożego Jezus rozpoczyna od likwidowania grzechu jako źródła wszelkiego zła, cierpienia i wszelkiej choroby. W perykopie o uzdrowieniu paralityka znajdują się słowa: „Ufaj, synu! Odpuszczają ci się twoje grzechy” (Mt 9,2b; por. Mk 2,5b; Łk 5,20b). Jezus kieruje je do człowieka sparaliżowanego. W języku oryginalnym (greckim) Ewangelista używa czasu teraźniejszego strony biernej, co wyraźnie wskazuje na aktualne odpuszczenie grzechów osobistych paralityka, a nie na jakieś ogólne odpuszczanie grzechów. Popełnione grzechy należało przebłagać, składając ofiary w świątyni. Jednak w tej sytuacji nie złożono ofiary, a Jezus nie był kapłanem. Na jakiej zatem podstawie mógł odpuszczać grzechy?
 
 
 

To jest artykuł płatny.

Aby przeczytać go w całości kup dostęp za 1 kredyt.