Katecheta 1/2012
E-wydanie
„Katecheta” jest teraz również dostępny Jako e-wydanie!
Na półkę Katechety
Zanim jemu powiesz tak
Anthony Garascia
KSIĄŻKA
10,00 zł 5,00 zł

Metody pracy na lekcji

Klucze w Tradycji Kościoła
Autor: Wojciech Żmudziński SI
Cele zajęć: zrozumienie chrześcijańskiej symboliki klucza oraz uświadomienie sobie, że jedynym kluczem do nieba bram, do skarbca łask, do pełnego zrozumienia siebie i świata jest Chrystus. Ponadto uczniowie poznają wymowę kluczy w herbie Stolicy Apostolskiej.Adresat: uczniowie klas gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.Liczba uczestników: 12-24.Czas trwania zajęć: 45 minut.Materiały: powiększony herb Watykanu (w kolorze), czysta kartka papieru dla każdego ucznia oraz kredki.
W herbie Watykanu oba klucze (złoty i srebrny) są skrzyżowane, tworząc grecką literę „X”, krzyż świętego Andrzeja, która jest pierwszą literą słowa Χριστός (wymawianą po polsku jako „ch”). Oznacza to, że oba klucze ściśle wiążą się z władzą Jezusa Chrystusa, reprezentowaną na ziemi przez Piotra. 

To jest artykuł płatny.

Aby przeczytać go w całości kup dostęp za 2 kredyty.