Katecheta 1/2012
E-wydanie
„Katecheta” jest teraz również dostępny Jako e-wydanie!
Na półkę Katechety
Aha, o to chodzi! Domowniczek przygotowujący dziecko i rodzinę do I Komunii Świętej Best
seller
praca zbiorowa pod red. ks. Pawła Płaczka
KSIĄŻKA
24,90 zł 21,20 zł

Formacja

Ekumenia – nasz wspólny dom. Ekumenizm a dobro wspólne
Autor: Łukasz Łukasiewicz
Pozwalając się przeniknąć Bożemu Duchowi, człowiek oddaje Mu poniekąd własną twarz. (Wacław Hryniewicz)
Niniejszy tekst jest próbą ukazania zależności między wychowaniem, nadzieją i ekumenizmem. Wynika to z konkretnego rozumienia dwóch pojęć: wychowania w ujęciu personalistycznym oraz ruchu ekumenicznego; spaja je kategoria nadziei. Wszystko to jest rozpatrywane przez pryzmat kategorii dobra wspólnego, a z drugiej strony – współczesnej kultury indywidualizmu.