Metody pracy na lekcji

O przyjaźni i kłopotach
Autor: s. Joanna Chudzik RSCJ
Adresaci katechezy: uczniowie gimnazjum
Cel: doskonalenie umiejętności łączenia treści biblijnych z doświadczeniami egzystencjalnymi młodzieży oraz dzielenia się swoją wiarą i swoimi doświadczeniami w zespole klasowym.
Metoda: indywidualne dzielenie się przez uczniów doświadczeniem na forum klasy. Każdy może przyjąć którąś z podanych w poszczególnych ćwiczeniach opcji. Ćwiczenia są wykonywane w parach lub większych grupach, a rezultaty uczniowie przedstawiają na forum klasy. Wprowadzeniem może być opowiadanie lub odczytanie przypowieści o miłosiernym Samarytaninie.

To jest artykuł płatny.

Aby przeczytać go w całości kup dostęp za 2 kredyty.