Forum „katechety"

ks. kard. Antonio Cañizares
„Kościół, eksperta w sprawach ludzkości, zawsze interesowało to, co dotyczy mężczyzny i kobiety. Ostatnio wiele zastanawiano się nad godnością kobiety, jej prawami i obowiązkami w różnych sektorach społeczeństwa obywatelskiego i wspólnoty kościelnej. Kościół przyczynił się do pogłębienia tej problematyki, głównie za sprawą nauczania Jana Pawła II. Teraz czuje się zobowiązany do zabrania głosu wobec niektórych prądów nauczania, które często nie idą w parze z pierwotnym zamiarem działania na rzecz kobiet”.
Jarosław Dudycz
Pontyfikat Jana Pawła II, choć wybrzmiewa – już z racji samej dewizy biskupiej Karola Wojtyły – mocnym odniesieniem do Maryi, był w istocie jednym z bardziej chrystocentrycznych w dziejach Kościoła. Dwa najważniejsze teksty otwarcia tego pontyfikatu: kazanie z inauguracji, wygłoszone 22 października 1978 roku, oraz encyklika programowa Redemptor hominis z roku 1979, ukazują Karola Wojtyłę jako apostoła wiernego Chrystusowej Ewangelii i ojca soborowego, żywo zainteresowanego nowymi perspektywami teologicznymi.
Zamów prenumeratę „Katechety”
czyli ponad 100 stron artykułów, dyskusji i pomocy dydaktycznych CO MIESIĄC.