Prezentacje

Prezentacje
Autor: (oprac. red.)
Artykuł archiwalny
 
 
                                                         GDAŃSKIE WYDAWNICTWO PSYCHOLOGICZNE
 
                                                                                      poleca
 
                                                                               Elżbieta Talik
 
                                                                             Jak trwoga, to do Boga?
                                               Psychologiczna analiza religijnego radzenia sobie ze stresem
                                                                     u młodzieży w okresie dorastania
 
                                                                                      Kraków 2012
 
Stres towarzyszy nam wszystkim w wielu momentach życia, a umiejętność radzenia sobie z nim jest jedną z kluczowych kompetencji. W niniejszej książce autorka opisuje religijne strategie radzenia sobie ze stresem, wykorzystywane przez młodzież. Omawia stresory występujące w życiu nastolatków oraz ich zasoby osobiste wpływające na wybór konkretnych metod radzenia sobie ze stresem.
Książka powinna zainteresować psychologów zajmujących się zjawiskiem stresu, a także psychologów religii oraz osoby towarzyszące dorastającej młodzieży w procesie jej rozwoju i kształcenia: nauczycieli, pedagogów, duszpasterzy i katechetów.
Książka ukaże się w listopadzie 2012 roku.
 
Zamówienia: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, ul. Bema 4/1a, 81-753 Sopot, tel. 58 551 11 01, fax. 58 550 16 04, www.wydawnictwogwp.pl .
 
 
                                                                     WYDAWNICTWO WAM
 
                                                                                    poleca
 
                                                             ks. Ryszard Czekalski, Ewa Jancewicz
 
                                                                      Chrztu świętego wielki dar
                                          Przygotowanie do Odnowienia Przyrzeczeń Chrztu Świętego
 
                                                                                 Kraków 2012
 
W skład pakietu wchodzą: materiały dla kapłanów i katechetów oraz pamiętnik uczestnika katechezy parafialnej.
Biorąc pod uwagę wprowadzone zmiany programowe, stajemy na nowo przed trudem związanym z organizacją systematycznych spotkań katechetycznych w parafii. W tym celu przekazujemy wszystkim tym, którzy są odpowiedzialni za organizację katechezy parafialnej, nowe pomoce katechetyczne w postaci niniejszego opracowania Chrztu świętego wielki dar. Są to materiały liturgiczno-katechetyczne dla kapłanów i katechetów do wykorzystania podczas miesięcznych parafialnych spotkań formacyjno-liturgicznych oraz nabożeństw Tygodnia Wdzięczności.
Pomoce te opracowano na ogół według jednolitego schematu: temat spotkania, propozycja śpiewu na wejście, wprowadzenie do liturgii, myśli do konferencji, modlitwa powszechna, komentarz towarzyszący niesieniu darów, propozycja śpiewu na przygotowanie darów, propozycja śpiewu w czasie komunii świętej i na dziękczynienie, komentarz przed błogosławieństwem, propozycja śpiewu na wyjście. Podczas miesięcznych spotkań parafialnych warto wykorzystać również pamiętnik uczestników, który powinni otrzymać uczniowie przygotowujący się do uroczystego odnowienia przyrzeczeń chrztu świętego i publicznego przyjęcia wyznania wiary.
Pomoce zostały opracowane i wydane pod takim samym tytułem Chrztu świętego wielki dar. Składają się na nie: Przygotowanie do Odnowienia Przyrzeczeń Chrztu Świętego, Pamiętnik uczestnika katechezy parafialnej oraz tekst Wyznania wiary.
 
Zamówienia: Wydawnictwo WAM, ul. Kopernika 26, 31-501 Kraków, tel. 12 629 32 00, fax 12 429 50 03, e-mail: wam@wydawnictwowam.pl, www.wydawnictwowam.pl .
 
 
                                                                          WYDAWNICTWO M
 
                                                                                     poleca
 
                                                                            Pierre Descouvemont
 
                                                                 Przewodnik po trudnościach wiary
 
                                                                                   Kraków 2012
 
Jakie znaczenie dla rozwoju naszej wiary mają cuda? Czy naprawdę trzeba wierzyć w zmartwychwstanie, diabła i piekło? A może warto uwierzyć raczej w reinkarnację? To tylko niektóre z zagadnień poruszanych przez autora. Książka przedstawia problem cudów w chrześcijaństwie i dotyka tajemnicy największego z nich – zmartwychwstania Chrystusa. Pierre Descouvemont – kapłan, teolog, przewodnik duchowy dzieli się cennymi spostrzeżeniami i udziela rad z nadzieją, że czytelnicy odkryją i zachwycą się spójnością chrześcijańskiego przesłania.
 
 
                                                      ks. Mirosław Cholewa, Tomasz Rowiński
 
                                                                     Jak odzyskać wiarę?
 
                                                                             Kraków 2012
 
Ksiądz Mirosław Cholewa w rozmowie z Tomaszem Rowińskim odpowiada na pytania dotyczące wiary: Co to znaczy wierzyć? Jak rodzi się wiara? Kiedy wiara jest dojrzała, a kiedy naiwna? Co to znaczy utracić wiarę? Jakie są powody utraty wiary? Czy samo pragnienie powrotu do Boga jest już wiarą? Jak odzyskać wiarę?
Do książki dołączono list Benedykta XVI ogłaszający Rok Wiary.
 
Zamówienia: Wydawnictwo M, ul. Kanonicza 11, 31-002 Kraków, tel. 12 431 25 50, e-mail: wydawnictwo@mwydawnictwo.pl, www.mwydawnictwo.pl .