„VERBA DOCENT…”

ks. Radosław Chałupniak
Mając na uwadze zadany temat, należy stworzyć syntezę dotychczasowych badań oraz ukazać pewne obszary, które ciągle domagają się głębszych przemyśleń i zastosowań. Podstawowym celem artykułu jest przypomnienie i powtórne zaakcentowanie tego, że katechetyka jest dyscypliną naukową, ściśle związaną z teologią pastoralną, a jej tożsamość można zdefiniować wyłącznie, odnosząc się do istoty i działalności Kościoła[1].. Wszelkie inne próby określania tożsamości katechetyki będą wiązały się ze zredukowaniem jej do czegoś, czym nie jest[2]
ks. Mariusz Sztaba
Ks. Mariusz SztabaUpbringing, but in what way?In quest for an appropriate upbringingAbstract. From 16 to 22 September, on the initiative of the Polish Episcopate, we experienced in our home country the 2nd Week of Upbringing. This years subject was: To bring up, but how? To bring up to the completeness of humanity. The following article writes in the above- mentioned reflection, indicating the chosen sources and reasons of contemporary crisis of upbringing. It points out at the Christian Education as appropriate and capable to counteract various educative difficulties. Introducing the specificity of the Christian upbringing, the author indicates its realism, personalized and subjective dimension as well as its integral and universalist nature. The concept of Christian upbringing, which is cultivated and developed in the theory and practice of the Catholic Church, occurs in a pluralistic world as an attractive and open for everybody pedagogic proposal.Key words:The Christian upbringing, realism, personalism, integral upbringing, teaching upbringing.
Zamów prenumeratę „Katechety”
czyli ponad 100 stron artykułów, dyskusji i pomocy dydaktycznych CO MIESIĄC.