Metody pracy na lekcji

Kim jest człowiek i jakie jest jego powołanie? Drugi opis stworzenia (Rdz 2,4b-25)
Autor: ks. Zbigniew Paweł Maciejewski
Katecheza dla młodzieży i dorosłych
Cel: uczeń zrozumie, zapamięta i uzna za swoje, że w drugim opisie stworzenia Bóg objawia człowiekowi jego naturę, godność, zadania mężczyzny i kobiety oraz ich równość[1].
Pomoce:
– karta pracy (dla każdego ucznia) z tekstem biblijnym (Rdz 2,4b-25) lub egzemplarze Biblii (każdy powinien mieć swój);
– dla każdej grupy po jednym komplecie (najlepiej w kopercie) małych karteczek z napisami: „choroba”, „śmierć”, „miłość”, „bezpieczeństwo”, „bliskość drugiej osoby”, „pokój”, „szacunek”, „harówka”, „nuda”, „pasja”, „strach”, „bezsens” oraz dodatkowe dwie czyste karteczki.

To jest artykuł płatny.

Aby przeczytać go w całości kup dostęp za 2 kredyty.