Forum „katechety"

Kierownictwo duchowe w życiu młodego człowieka na przykładzie Sł. B. Angeliny Pirini (1922-1940)
Autor: Marek Paweł Tomaszewski
Konieczność kierownictwa duchowego
Angelina Pirini urodziła się 30 marca 1922 r. w małej włoskiej miejscowości Sala di Cesenatico, położonej niedaleko Forli, we Włoszech. Tam też zmarła 2 października 1940 r., mając 18 lat. Od najwcześniejszych lat życia została powołana przez Pana Boga do świętości i ku niej kroczyła poprzez szarą zwyczajność codziennego życia. Na wezwanie Boże odpowiadała każdego dnia z niezwykłą żarliwością swojego dziewczęcego serca. W jej życiu nie działo się nic szczególnego. Nadzwyczajne jednak było zaangażowanie i stałość kroczenia drogą dziecięctwa duchowego, w ślad za dwiema świętymi, które nazywała siostrzyczkami: św. Teresą od Dzieciątka Jezus i św. Gemmą Galgani. 

To jest artykuł płatny.

Aby przeczytać go w całości kup dostęp za 1 kredyt.