Forum „katechety"

Kocioł, widły, rogi… Dlaczego młodzież interesuje się szatanem i egzorcyzmami?
Autor: ks. Andrzej Kielian
Polacy niechętnie wierzą w piekło i szatana.
Skojarzenia uczniów natomiast i ich wiedza o złych duchach niejednokrotnie nie wykracza poza infantylne lub filmowe obrazy. Te dwa czynniki można ze sobą powiązać, szukając powodów, dla których powyższe tematy wzbudzają dzisiaj tak duże zainteresowanie wśród młodzieży. Przyczyn tego stanu rzeczy można szukać na kilku płaszczyznach. Patrząc z punktu widzenia ludzi młodych, może to być wynik poszukiwania sensacji, katecheci natomiast widzą w tym efekt mało przekonującego przekazu treści wiary oraz szczątkowego ujęcia tego zagadnienia w programach nauczania religii.
 

To jest artykuł płatny.

Aby przeczytać go w całości kup dostęp za 1 kredyt.