Katecheta 3/2012
E-wydanie
„Katecheta” jest teraz również dostępny Jako e-wydanie!
Na półkę Katechety

MATERIAŁY PRAKTYCZNE

Co ujrzycie o świcie?
Autor: brat Tadeusz Ruciński FSC
Inscenizacja o zmartwychwstaniu dla dzieci młodszych
Osoby: Pan Jezus Zmartwychwstały, Anioł Ewangelista (narrator), Anioł Zmartwychwstania, trzej strażnicy, trzy kobiety (Maria Magdalena, Maria i Joanna), Święty Piotr,Święty Jan.
Tło: Golgota z trzema krzyżami i nocnym niebem; ogród z drzewami oliwnymi; bliżej skała – grób z opieczętowaną na krzyż płytą, przy której stoi na warcie trzech strażników. Akcję rozpoczyna głos z offu lub Anioł Ewangelista z księgą (narrator).
 
Anioł Ewangelista (narrator):
Noc była wtedy – ciemna i cicha,
Jakby ptaki przestały oddychać
Albo czekały na niespodziankę,
Co stać się miała tuż przed porankiem.
 
Od piątku żaden ptak nie zaśpiewał,
Milczały świerszcze, płakały drzewa,
Bo kiedy umarł Jezus na krzyżu,
Wszystko milczało jak grób w pobliżu.
 
W tym grobie było Jezusa ciało –
Martwe, bo Bogu ducha oddało…

To jest artykuł płatny.

Aby przeczytać go w całości kup dostęp za 2 kredyty.