Katecheta 3/2012
E-wydanie
„Katecheta” jest teraz również dostępny Jako e-wydanie!
Na półkę Katechety
Pierwsza Komunia z białą kokardą Best
seller
ks. Jan Twardowski
KSIĄŻKA
35,90 zł 29,90 zł

MATERIAŁY PRAKTYCZNE

Czy na pustyni można się umocnić?
Autor: Barbara Nowosielska
Dla uczniów klas IV - VI oraz gimnazjum
Cele katechetyczne – wymagania ogólne:
– analiza i interpretacja fragmentu Ewangelii wg św. Mateusza (Mt 4,1-11), mówiącej o pobycie Jezusa na pustyni;
– odkrywanie wartości egzystencjalnej tekstu omawiającego walkę Jezusa ze złem na pustyni;
– kształtowanie postawy naśladowania Jezusa w wybieraniu tego, co trudne i wartościowe.
Treści nauczania – wymagania szczegółowe
Wiedza:
– po katechezie uczeń opowiada własnymi słowami Ewangelię o wyjściu Jezusa na pustynię;
– po katechezie wymienia pokusy, z którymi Jezus walczył na pustyni;
– po katechezie uczeń podaje przykłady pokus, z którymi spotyka się w życiu codziennym;
– na podstawie analizy tekstu biblijnego uczeń stwierdza, że pustynia jest miejscem walki i spotkania z Bogiem;
– po katechezie uczeń stwierdza, że czytanie słowa Bożego pomaga nam w walce ze złem.

To jest artykuł płatny.

Aby przeczytać go w całości kup dostęp za 2 kredyty.