Katecheta 3/2012
E-wydanie
„Katecheta” jest teraz również dostępny Jako e-wydanie!
Na półkę Katechety
Pierwsza Komunia z białą kokardą Best
seller
ks. Jan Twardowski
KSIĄŻKA
35,90 zł 29,90 zł

MATERIAŁY PRAKTYCZNE

Jak przez czterdzieści dni stawać się uczniem Jezusa?
Autor: Barbara Nowosielska
Dla uczniów klas IV - VI
Cele katechetyczne – wymagania ogólne:
– analiza i interpretacja tekstów biblijnych (J 15,12; 1 Kor 13,1-13; J 15,13), mówiących o prawdziwej miłości chrześcijańskiej; poznanie jej cech i wartości;
– rozwijanie postawy miłości bliźniego w życiu codziennym.
Treści nauczania – wymagania szczegółowe
Wiedza:
– po katechezie uczeń podaje treść najważniejszego przykazania;
– po katechezie uczeń potrafi własnymi słowami omówić treść Hymnu o miłości z Pierwszego Listu do Koryntian (Kor 13,1-13);
– na podstawie tekstu biblijnego (1 Kor 13,1-13) uczeń podaje cechy prawdziwej miłości, wymienione przez św. Pawła w Hymnie o miłości.

To jest artykuł płatny.

Aby przeczytać go w całości kup dostęp za 2 kredyty.