Katecheta 3/2012
E-wydanie
„Katecheta” jest teraz również dostępny Jako e-wydanie!
Na półkę Katechety
Inscenizacje na rok szkolny
Aleksandra Bałoniak
KSIĄŻKA
5,00 zł

MATERIAŁY PRAKTYCZNE

Wskazówki Jezusa na czas Wielkiego Postu
Autor: Barbara Nowosielska
Dla uczniów gimnazjum
Cele katechetyczne – wymagania ogólne:
– analiza i interpretacja tekstów biblijnych (Mt 6,1-4; Mt 6,5-8, Mt 6,16-18), mówiących o sposobie praktykowania dobrych uczynków;
– wychowanie uczniów do praktykowania modlitwy, postu, jałmużny w okresie Wielkiego Postu.
Treści nauczania – wymagania szczegółowe
Wiedza:
– na podstawie analizy tekstów biblijnych uczeń opisuje, w jaki sposób należy się modlić, pościć, dawać jałmużnę;
– po katechezie uczeń stwierdza, że dobre uczynki pomagają duchowo wzrastać i prowadzą do świętości;
– po analizie tekstów mówiących o życiu świętych uczeń podaje sposoby i przykłady praktykowania dobrych uczynków w życiu świętych;
– po katechezie uczeń stwierdza, że post pomaga ćwiczyć wolę i jest cennym środkiem w życiu duchowym, czuje się zachęcony do praktykowania go w okresie Wielkiego Postu.

To jest artykuł płatny.

Aby przeczytać go w całości kup dostęp za 2 kredyty.