Katecheta 3/2012
E-wydanie
„Katecheta” jest teraz również dostępny Jako e-wydanie!
Na półkę Katechety

Forum „katechety"

Chrystianofobia w chrześcijańskiej Europie?!
Autor: ks. Janusz Misiewicz
Żyjemy w sercu chrześcijańskiej Europy, kontynentu, którego korzenie prawie od dwóch tysięcy lat głęboko tkwią w religii chrześcijańskiej.
Chrześcijaństwo bowiem wywarło ogromny wpływ na europejską kulturę, sztukę, prawo, moralność. Jednak od pewnego czasu funkcjonuje – nie tylko wśród katolickich intelektualistów, ale i w kręgach kościelnych – pojęcie, które jeszcze kilkadziesiąt lat temu nie istniało w świadomości społecznej. To chrystianofobia. Fenomen chrystianofobii polega na nietolerancji i dyskryminacji chrześcijan oraz wartości chrześcijańskich. Bierze się on, z jednej strony, ze strachu przed – przeważnie nieznaną dogłębnie – wiarą chrześcijańską i kultywowania stereotypów, z drugiej natomiast z nienawiści ideologicznej i chęci wykluczenia z życia społecznego zarówno chrześcijan, jak i wartości, które oni reprezentują i wyznają.

To jest artykuł płatny.

Aby przeczytać go w całości kup dostęp za 1 kredyt.