MATERIAŁY PRAKTYCZNE

Dziękujemy Bogu za rodzeństwo.
Autor: Elżbieta Osewska, ks. Józef Stala
Dla pięciolatków
Cele ogólne:
– poznanie prawdy, że rodzeństwo jest darem Boga;
– formowanie postawy wdzięczności wobec Boga za rodzeństwo.
Wymagania programowe. Dziecko po katechezie:
– wyjaśnia swoimi słowami, że rodzeństwo jest darem Boga;
– dziękuje Bogu w modlitwie za rodzeństwo;
– stara się życzliwie traktować rodzeństwo.
Metody i techniki: zabawa lub ćwiczenie integracyjne, opowiadanie, rozmowa, rymowanka, śpiew.
Środki dydaktyczne: tekst piosenki „Dobrze, że jesteś”, pacynka chłopca (postać, rysunek, maskotka).
 

To jest artykuł płatny.

Aby przeczytać go w całości kup dostęp za 2 kredyty.