MATERIAŁY PRAKTYCZNE

Dziękujemy Bogu za rodzinę. Dla pięciolatków
Autor: Elżbieta Osewska, ks. Józef Stala
Dla pięciolatków
Cele ogólne:
– odkrywanie prawdy, że rodzina jest darem dobrego Boga;
– kształtowanie postawy wdzięczności wobec Boga za rodzinę.
Wymagania programowe. Dziecko po katechezie:
– wyjaśnia, że rodzina jest darem dobrego Boga;
– wyraża słowem i gestem wdzięczność wobec Boga za rodzinę;
– stara się pomagać członkom rodziny.
Metody i techniki: opowiadanie, rozmowa, rymowanka.
Środki dydaktyczne: ilustracja przedstawiająca rodzinę przy posiłku, tekst piosenki: „Pan Jezus także mamę miał”, pacynka dziewczynki (postać, rysunek, maskotka).
 

To jest artykuł płatny.

Aby przeczytać go w całości kup dostęp za 2 kredyty.