Prezentacje

Prezentacje
Autor: (oprac. red.)
Artykuł archiwalny
Wydawnictwo Święty Wojciech
 
poleca
 
Jesteśmy w rodzinie Pana Jezusa
Podręcznik dla pierwszej klasy szkoły podstawowej
 
Treści zawarte w podręczniku i struktura jednostki lekcyjnej uwzględniają możliwości percepcyjne sześciolatków. Poszczególne zagadnienia ukazano w sposób zrozumiały dla dziecka, tak aby poznało ono podstawowe prawdy wiary, pogłębiło potrzebę bycia dzieckiem Bożym i zrozumiało istotę przyjaźni z Bogiem.
Punktem wyjścia są codzienne doświadczenia dziecka, dopiero potem ma miejsce łagodne przejście w wymiar religijny. W treści podręcznika szczególny nacisk położono na podmiotowość ucznia oraz indywidualizację procesu edukacyjnego.
Podręcznik został podzielony na sześć części; zawiera pięćdziesiąt jednostek tematycznych. Każdą z nich rozmieszczono na dwóch kolorowych stronach.
Dzięki treściom zawartym w omawianym podręczniku uczeń będzie umiał zinterpretować przykazania Boże, nauczy się wyrażać swoją religijność za pomocą symboli, pogłębi przeżywanie modlitwy indywidualnej i wspólnotowej, a także ukształtuje potrzebę stałego kontaktu z Pismem Świętym.
Cena: 16,00 zł
 
Jesteśmy w rodzinie Pana Jezusa
Karty pracy dla klasy pierwszej szkoły podstawowej
 
Karty pracy stanowią uzupełnienie tematów lekcji, zawartych w podręczniku. W ciekawy, angażujący sposób wprowadzają dzieci w życie Kościoła (rok liturgiczny, najważniejsze modlitwy). Zadania nawiązują do zdarzeń życiowych i czynią je miejscem spotkania z Bogiem. ćwiczenia z poleceniami – pokoloruj, zaznacz, połącz, znajdź drogę – dostosowano do wieku ucznia. Atrakcyjnymi dodatkami są przestrzenne makiety kościoła i żłóbka, stanowiące doskonałą pomoc wizualną podczas przeprowadzania lekcji. Karty pracy mogą zastąpić zeszyt ucznia.
Cena: 14,00 zł
 
 
Jesteśmy w rodzinie Pana Jezusa
Poradnik metodyczny dla klasy pierwszej szkoły podstawowej
 
W poradniku zamieszczono scenariusze pięćdziesięciu jednostek lekcyjnych w sześciu rozdziałach. Każdy konspekt stanowi pewną sugestię co do sposobu przeprowadzenia danej lekcji, chociaż ostateczną decyzję podejmuje katecheta. Scenariusze zawierają cele lekcji, które pokazują, w jakim zakresie są realizowane założenia nowej Podstawy programowej. W opisach przebiegu lekcji można znaleźć liczne rozwiązania metodyczne, pozwalające w twórczy sposób przybliżać treści katechetyczne – zgodnie z Programem nauczania.
Do poradnika metodycznego dołączono płytę z nagraniami 21 piosenek religijnych – do wykorzystania podczas katechezy, także w drugiej i trzeciej klasie.
Cena: 29,00 zł
 
Zamówienia: www.swietywojciech.pl; sprzedaż@swietywojciech.pl, tel. 61 856 22 83.
 
WYDAWNICTWO M
 
poleca
 
Rafał Szymkowiak OFM Cap
 
Bomba w szkole
Poradnik rekolekcjonisty
 
Kraków 2012
 
Czy chcesz, aby w Twojej szkole, a być może i w życiu, wybuchła duchowa bomba? Przeczytaj, jak robią to inni!
Książka daje szansę na ożywienie i zdynamizowanie szkolnych rekolekcji. Autor dzieli się – wypracowanymi wraz zespołem – ewangelizacyjnymi metodami pracy. Publikacja może służyć pomocą w przygotowywaniu i prowadzeniu rekolekcji w szkołach – gimnazjach i ponadgimnazjalnych. Jest propozycją szczególnie dla tych, którzy się nie poddają i szukają metody na przekazywanie Ewangelii.
 
www.rekolekcjeszkolne.pl
Zamówienia: Wydawnictwo M, ul. Kanonicza 11, 30-002 Kraków, e-mail: wydawnictwo@mwydawnictwo.pl, www.mwydawnictwo.pl, tel. 12 431 25 50.
 
EDYCJA ŚWIĘTEGO PAWŁA
poleca
 
Art i Laraine Bennett
 
Poznaj swój temperament
 
Częstochowa 2012
 
Masz problemy ze zrozumieniem ludzi w twoim otoczeniu? Trafiłeś na odpowiednią lekturę! Autorzy tej książki dzielą się wiedzą psychologiczną i doświadczeniem w dziedzinie poradnictwa. Swoje analizy opierają na czterech typach temperamentu (choleryk, melancholik, sangwinik i flegmatyk). Odkrywając, który z typów jest charakterystyczny dla ciebie, męża czy żony, dzieci, szefa czy współpracownika, będziesz mógł świadomie kształtować swoje relacje w rodzinie oraz w pracy.
Wiedza zawarta w tej książce okaże się niezwykle pomocna w codziennym życiu i relacjach z innymi. Teorię wzbogacono osobistymi – czasem zabawnymi – wyznaniami, co dodatkowo czyni lekturę przyjemną.
 
Zamówienia: Edycja Świętego Pawła, ul. Świętego Pawła 13/15, 42-221 Częstochowa, e-mail: edycja@edycja.pl, www.edycja.pl, tel. 34 362 06 89.
 
 
WYDAWNICTWO WAM
poleca
Wolfgang Bergmann
 
Dzieci jak niebo
Czego rodzice mogą nauczyć się od Jezusa
 
Kraków 2012
 
Dzieci chcą mieć odważnych rodziców, pragną być „prowadzone za rękę”, szukają relacji, wcale nie chcą być „super”. Są prawdziwe, nawet gdy kłamią, słuchają ludzi, a nie moralizatorów, chcą żyć…
Często nie wiemy, jak postępować z dziećmi. Szukamy gotowych recept w książkach, mediach lub u specjalistów.
Tymczasem najwięcej możemy nauczyć się od Jezusa. Temu, kto zrozumie i pokocha dziecko tak jak Chrystus, łatwiej będzie wychowywać dzieci i prowadzić je do szczęścia.
 
 
Paul Josef Cordes
 
Zło dobrem zwyciężaj
Granice psychologii i moc wiary
 
Kraków 2012
 
Kardynał Cordes przedstawia sposoby radzenia sobie ze złem na gruncie psychoanalizy, socjologii i praktyki Kościoła. Porównuje metody psychologiczne, stosowane w duszpasterstwie i poradnictwie katolickim, z całościową wizją człowieka, opartą na wierze. Zastępowanie pojęć ‘grzech’ lub ‘wina’ terminologią psychoanalityczną czy odchodzenie od indywidualnej spowiedzi uznaje za ślepe uliczki. Odwołuje się do duchowych praktyk nowych wspólnot w Kościele. Zachęca wiernych do odkrywania na nowo łaski chrztu i konfrontacji swojego życia ze słowem Bożym. Zaznacza, że dopiero światło wiary pozwala dostrzec genezę zła, jego pełny wymiar i możliwość wyzwolenia.
 
 
Erich Dauzenroth
 
Janusz Korczak
Życie dla dzieci
 
Kraków 2012
 
Był troskliwym lekarzem, wnikliwym pedagogiem, literatem, oddanym działaczem społecznym, człowiekiem wrażliwym i idealistą; przyjacielem dzieci. Przeszedł przez życie samotnie, całkowicie ofiarowując się najmniejszym.
Janusz Korczak. Życie dla dzieci to historia o trudnych wyborach, rozterkach i determinacji w walce o godność najsłabszych. Sylwetka Starego Doktora wyłania się z przytaczanych rozmów, korespondencji ze współpracownikami czy wychowankami, wspomnień przyjaciół i tych, którzy żegnali go w drodze z warszawskiego getta do bram Treblinki. Autor monografii przywołuje też fragmenty książek Korczaka oraz opinie – często skrajne – dotyczące jego działalności.
 
Zamówienia: Wydawnictwo WAM, ul. Kopernika 26, 31-501 Kraków, e-mail: zamowienia@wydawnictwowam.pl; www.wydawnictwowam.pl, tel. 12 62 93 260(261); 12 62 93 447.