„VERBA DOCENT…”

ks. Mariusz Sztaba
Podmiotowość to jedna z najbardziej wykorzystywanych obecnie kategorii w naukach społecznych. Podmiotowe traktowanie drugiego człowieka staje się podstawą, a nawet celem wszelkiej interakcji. O podmiotowości mówi się we współczesnej edukacji na wiele sposobów. Powstają jednak w związku z tym faktem pewne niepokojące pytania i problemy. Wydaje się bowiem, że „walka” o podmiotowość we współczesnej edukacji przybiera fałszywy kierunek.
Zamów prenumeratę „Katechety”
czyli ponad 100 stron artykułów, dyskusji i pomocy dydaktycznych CO MIESIĄC.