Katecheta 5/2012
Katecheta 5/2012
E-wydanie
„Katecheta” jest teraz również dostępny Jako e-wydanie!
Na półkę Katechety

MATERIAŁY PRAKTYCZNE

Jezus i dzieci. Dla pięciolatków
Autor: Dorota Szlendak
Dla pięciolatków
Cele:
– dzieci zapoznają się ze słowami Jezusa, zawartymi w Ewangelii św. Marka: „Pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie, nie zabraniajcie im; do takich bowiem należy królestwo Boże” (Mk 10,14) i rozumieją ich sens;
– słuchają wiersza D. Szlendak Jezus i dzieci oraz odpowiadają na pytania związane z jego treścią;
– wypowiadają się na temat swoich relacji z Panem Jezusem;
– dzieci nazywają miejsca i okazje, w których można spotkać się z Jezusem;
– dostrzegają szczegóły na obrazkach i dopasowują do nich brakujące elementy;
– tworzą pracę plastyczną (plakat).
Rodzaje aktywności dzieci: słowna, ruchowa, plastyczna, muzyczna.
Formy pracy: z całą grupą.

To jest artykuł płatny.

Aby przeczytać go w całości kup dostęp za 2 kredyty.