Katecheta 5/2012
Katecheta 5/2012
E-wydanie
„Katecheta” jest teraz również dostępny Jako e-wydanie!
Na półkę Katechety
Święta Faustyna Kowalska
Eliza Piotrowska
KSIĄŻKA
25,90 zł 21,90 zł

Metody pracy na lekcji

Metoda dyskusji dydaktycznej i jej różne formy
Autor: Wojciech Żmudziński SI
Metody dyskusji dydaktycznej
Dyskusja dydaktyczna to aktywna metoda nauczania, polegająca na zorganizowanej wymianie myśli, poglądów i stanowisk pomiędzy uczestnikami dyskusji. Jej celem jest zachęcenie uczniów do konfrontacji różnych stanowisk i do przyjrzenia się zagadnieniu z różnych perspektyw. Istnieje wiele odmian dyskusji i wiele różnych technik jej prowadzenia (dyskusje panelowe, dyskusje okrągłego stołu, dyskusje konferencyjne, dyskusje punktowane, dyskusje wielokrotne, dyskusje w grupach, fora dyskusyjne).

To jest artykuł płatny.

Aby przeczytać go w całości kup dostęp za 2 kredyty.