Katecheta 5/2012
Katecheta 5/2012
E-wydanie
„Katecheta” jest teraz również dostępny Jako e-wydanie!
Na półkę Katechety
Święta Faustyna Kowalska
Eliza Piotrowska
KSIĄŻKA
25,90 zł 21,90 zł

Metody pracy na lekcji

Od wyboru do dyskusji. Propozycje zajęć wprowadzających do dyskusji
Autor: Wojciech Żmudziński SI
Dla uczniów starszych klas gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
Cel zajęć: stworzenie uczniom okazji do rozwijania umiejętności uzasadniania własnych wyborów i formułowania stanowiska grupy. Jednocześnie uczestnicy zajęć nauczą się zwięzłego, zrozumiałego prezentowania swojego zdania i aktywnego słuchania osób zajmujących odmienne stanowiska oraz pogłębią swoją wiedzę (zależnie od tematyki).

To jest artykuł płatny.

Aby przeczytać go w całości kup dostęp za 2 kredyty.