Katecheta 5/2012
Katecheta 5/2012
E-wydanie
„Katecheta” jest teraz również dostępny Jako e-wydanie!
Na półkę Katechety
Bardzo krótkie rozmowy o bardzo ważnych sprawach cz. II Modlitwa, płyta dvd + materiały pomocnicze
Filmy: o. Leonard Bielecki i o. Franciszek Chodkowski, Tekst: ks. Jacek Zjawin
MULTIMEDIA
20,00 zł 5,00 zł

Forum „katechety"

Jestem ateistą... Religijne wybory młodzieży w obliczu kryzysu tożsamości
Autor: Monika Chorab
Religijne wybory młodzieży w obliczu kryzysu tożsamości
Młodość stanowi długotrwały okres burzliwych i intensywnych zmian rozwojowych w sferze życia biologicznego, psychicznego i społecznego. To czas zmagania się z dylematami egzystencjalnymi, czas poszukiwania odpowiedzi na podstawowe pytania o sens życia i miejsce w świecie. Dookreślenie odpowiedzi na pytania dotyczące indywidualnej tożsamości postępuje w toku dokonywania wyborów życiowych, związanych ze sferami życia społecznego oraz indywidualnego. W toku definiowania tego kim jestem oraz jakie jest moje powołanie czy cel w życiu, niezwykle istotny wydaje się namysł nad uznawaną ideologią, życiem religijnym i duchową przynależnością. Religijne wybory młodych ludzi stanowią ważny aspekt rozwoju oraz mają ogromny wpływ na przyszłe, dorosłe życie – zarówno w wymiarze indywidualnym, jak i społecznym. 

To jest artykuł płatny.

Aby przeczytać go w całości kup dostęp za 1 kredyt.