Katecheta 5/2012
Katecheta 5/2012
E-wydanie
„Katecheta” jest teraz również dostępny Jako e-wydanie!
Na półkę Katechety
Ojcze przebacz im. Siedem ostatnich słów Jezusa na krzyżu Best
seller
o. Anselm Grün OSB
KSIĄŻKA
20,00 zł 10,00 zł

Forum „katechety"

Niewiara vs wiara? Analiza i wnioski z badań dotyczące uczestnictwa osób niewierzących w katechezie na poziomie szkoły gimnazjalnej
Autor: Grzegorz Jurczyński
Badnia dotyczące uczestnictwa osób niewierzących w katechezie na poziomie szkoły gimnazjalnej.
Między pojęciami ‘młodość’ i ‘wolność’ można postawić znak równości. W każdym młodym człowieku buzuje energia ukierunkowana na wyzwolenie. Kilkuletnie dziecko – chociaż nieświadomie – dąży do tego, aby usamodzielnić swoje ruchy (pionizowanie ciała). Za kilka lat powie swojej mamie, że wolałoby samo zdejmować kurtkę w przedszkolu i wiązać buty bez jej pomocy. W wieku kilkunastu lat będzie się domagać prywatności. Wreszcie przyjdzie taki czas, kiedy całkowicie się uniezależni. Zabieganie młodych ludzi o wolność przejawia się w różnego typu manifestacjach w skali mikro bądź makro. Wyzwalając się z zależności, starają się kształtować własny obraz świata.

To jest artykuł płatny.

Aby przeczytać go w całości kup dostęp za 1 kredyt.