Katecheta 5/2012
Katecheta 5/2012
E-wydanie
„Katecheta” jest teraz również dostępny Jako e-wydanie!
Na półkę Katechety
Słowo Boże
Chiara Lubich
KSIĄŻKA
15,00 zł 5,00 zł

Forum „katechety"

Perspektywy rozwoju katechezy parafialnej w Polsce
Autor: ks. Artur Filipiak
Katecheza od samego początku istnienia Kościoła była w swojej istocie katechezą wspólnoty, czyli – jak powiedzielibyśmy dzisiaj – katechezą parafialną.
Kiedy nauczanie religii ostatecznie usunięto ze szkół w 1961 r., rozpoczęto pracę z dziećmi i młodzieżą w parafiach. Nie można jednak od razu powiedzieć, że była to katecheza parafialna w pełnym znaczeniu tego słowa. Nauczano w pomieszczeniach wyposażonych w ławki i tablice, wymagano od uczniów zeszytów, prowadzono plany lekcji i dzienniki, były oceny i świadectwa. Regularnie odbywały się spotkania z rodzicami. Katechezę parafialną organizowano – bez wątpienia – na sposób szkolny.

To jest artykuł płatny.

Aby przeczytać go w całości kup dostęp za 1 kredyt.