Katecheta 5/2012
Katecheta 5/2012
E-wydanie
„Katecheta” jest teraz również dostępny Jako e-wydanie!
Na półkę Katechety
Josemaria Escriva. Przekroczyć marzenia
Pedro Casciaro
KSIĄŻKA
39,90 zł 34,00 zł

Prezentacje

Prezentacje
Autor: (oprac. red.)
Artykuł archiwalny
Wydawnictwo JUT
 
poleca
 
Ścieżkami wiary
Rozmowy o życiu, miłości i wierze
 
Książka zawiera rozmowy przeprowadzone przez Ewelinę Pitalę. Ludzie powszechnie znani z ekranów telewizyjnych (Krzysztof Ziemiec, Tomasz Zubilewicz, Przemysław Babiarz, Janina Ochojska) dzielą się swoimi refleksjami na temat życia, miłości i wiary. Oprócz wypowiedzi osób publicznych, znajdziemy tutaj także rozważania: lekarzy, dziewczyny będącej na misjach w Kenii, siostry zakonnej, która pomaga wyjść kobietom z prostytucji, i księdza, który zorganizował „Przystanek Jezus”. Wszyscy są zaangażowani w działalność na rzecz innych, całym sercem oddają się niesieniu pomocy bliźnim. Opowiadają o tym, w jaki sposób starają się żyć wiarą zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym. Zgodnie z wyznawaną wiarą, stają się żywym świadectwem działania Boga w życiu codziennym.
Publikacja stanowi wartościową, wręcz namacalną, lekcję religii; skłania do refleksji nad własnym życiem i osobistą wiarą. To doskonała pomoc dla nauczycieli religii, katechetów i chrześcijańskich wychowawców.
 
Zamówienia: http://wydawnictwojut.pl, tel. 81 443 79 55, fax 81 47 58 777.
 
 
WYDAWNICTWO WAM
 
poleca
 
John W. O’Malley SJ
 
Co się zdarzyło podczas Soboru Watykańskiego Drugiego
50 rocznica rozpoczęcia Soboru Watykańskiego
 
Kraków 2011
 
Oparta na oficjalnych źródłach i napisana z pasją książka w sposób syntetyczny prezentuje Sobór Watykański II oraz jego wpływ na dzieje Kościoła powszechnego. John W. O’Malley omawia przebieg wydarzeń i wyjaśnia istotę każdej z czterech soborowych sesji. Daje się przy tym poznać jako wybitny znawca konstytucji, dekretów i deklaracji ogłoszonych w czasie trwania Vaticanum II. Nie ogranicza się jednak do analizy dokumentów soborowych, lecz barwnie przedstawia debaty, jakie toczyły się w czasie obrad i zakulisową politykę, prowadzoną przez uczestników. Ukazanie Vaticanum II w szerszym – teologicznym i dziejowym – kontekście pozwala dostrzec, że różnił się on, zarówno w treści, jak i formie, od poprzednich soborów.
 
Zamówienia: Wydawnictwo WAM, ul. Kopernika 26, 31-501 Kraków, e-mail: zamowienia@wydawnictwowam.pl, www.wydawnictwowam.pl, tel. 12 62 93 260-261; 12 62 93 447.