Katecheta 5/2012
Katecheta 5/2012
E-wydanie
„Katecheta” jest teraz również dostępny Jako e-wydanie!
Na półkę Katechety
Bardzo krótkie rozmowy o bardzo ważnych sprawach cz. I Wiara, płyta dvd + materiał pomocniczy
Filmy: o. Leonard Bielecki i o. Franciszek Chodkowski, Tekst: ks. Jacek Zjawin
MULTIMEDIA
20,00 zł 5,00 zł

„VERBA DOCENT…”

ks. Mariusz Sztaba
Podmiotowość człowieka jest jedną z ważniejszych kategorii, która służy opisowi specyfiki funkcjonowania ludzkiej jednostki w jej społeczno-kulturowym otoczeniu. Wieloaspektowość i związany z nią chaos pojęciowy sprawiają, że podmiotowość – jako kategoria pojęciowa i zarazem postulat pedagogiczny – wzbudza skrajnie odmienne reakcje praktyków i teoretyków na problemy, jakie niosą ze sobą treść i znaczenie tego pojęcia.
Zamów prenumeratę „Katechety”
czyli ponad 100 stron artykułów, dyskusji i pomocy dydaktycznych CO MIESIĄC.