Katecheta 6/2012
Katecheta 6/2012
E-wydanie
„Katecheta” jest teraz również dostępny Jako e-wydanie!
Na półkę Katechety
Inscenizacje na rok szkolny
Aleksandra Bałoniak
KSIĄŻKA
5,00 zł

KŁOPOTLIWE PYTANIA

Czym jest cywilizacja miłości?
Autor: ks. Mirosław Tykfer
Pytania
Określenia cywilizacja miłości po raz pierwszy użył papież Paweł VI na zakończenie Roku Świętego, a dokładnie w święto Bożego Narodzenia 1975 roku. W ten sposób ojciec święty wyraził pragnienie, aby owoce soboru watykańskiego II, a szczególnie rozważań dotyczących relacji Kościoła do szeroko rozumianego świata, mogły stać się zaczynem konkretnego zaangażowania chrześcijan na rzecz społeczeństwa bardziej ludzkiego. Cywilizacja miłości dotyczy więc spraw świata, jego ładu moralno-społecznego, szczególnie w wymiarze społecznym i międzynarodowym. Narastające zniekształcenie idei dobra człowieka i jego godności, utrata właściwej hierarchii wartości w dziedzinie ochrony życia ludzkiego, brak uznania nadrzędnej wartości osoby ludzkiej wobec wszelkich roszczeń polityczno-ekonomicznych stają się bowiem coraz bardziej charakterystyką społeczeństw cywilizacji zachodniej końca pierwszego tysiąclecia. 

To jest artykuł płatny.

Aby przeczytać go w całości kup dostęp za 1 kredyt.