Katecheta 6/2012
Katecheta 6/2012
E-wydanie
„Katecheta” jest teraz również dostępny Jako e-wydanie!
Na półkę Katechety
Katecheta w potrzasku
Janusz T. Skotarczak, Rafał Szymkowiak OFMCap
KSIĄŻKA
24,00 zł 10,00 zł

MATERIAŁY PRAKTYCZNE

Chrześcijańskie igrzyska – duchowa walka o podium w królestwie niebieskim
Autor: Barbara Nowosielska, Wojciech Garbat OP
Dla gimnazjum oraz klas ponadgimnazjalnych.
Cele katechetyczne – wymagania ogólne
– ukazanie świętości jako celu chrześcijańskiego życia;
– szukanie odpowiedzi na pytanie o sens praktykowania chrześcijańskiej ascezy;
– ukazanie znaczenia i wartości chrześcijańskiej modlitwy oraz udziału w życiu sakramentalnym Kościoła;
– zachęta do pracy nad sobą w wymiarze fizycznym, psychicznym i duchowym jako celu do budowania pragnienia świętości.
Treści nauczania – wymagania szczegółowe
Wiedza:
– po katechezie uczeń potrafi zdefiniować świętość jako cel chrześcijańskiego życia;
– po katechezie uczeń wymienia powody, dla których warto podejmować wysiłek duchowy, by wzrastało pragnienie osobistej świętości;
– po katechezie uczeń uzasadnia znaczenie słów: „w zdrowym ciele zdrowy duch”;
– po katechezie uczeń podaje przykłady zależności między kondycją fizyczną oraz duchową.

To jest artykuł płatny.

Aby przeczytać go w całości kup dostęp za 1 kredyt.