Katecheta 6/2012
Katecheta 6/2012
E-wydanie
„Katecheta” jest teraz również dostępny Jako e-wydanie!
Na półkę Katechety
Bella
Lisa Samson
KSIĄŻKA
25,00 zł 20,90 zł

MATERIAŁY PRAKTYCZNE

Świętość – drogą tylko dla wybranych? Scenariusz na podstawie życia Agaty Mróz
Autor: Barbara Nowosielska
Dla uczniów gimnazjum
Cele katechetyczne – wymagania ogólne:
– szukanie odpowiedzi na pytanie, czy świętość jest drogą tylko dla wybranych;
– rozwijanie pragnienia świętości;
– ukazanie wartości życia poczętego;
– ukazanie piękna powołania do życia w miłości.
Treści nauczania – wymagania szczegółowe
Wiedza:
– po katechezie uczeń stwierdza, że najważniejszym i podstawowym powołaniem chrześcijanina jest osiągnięcie świętości;
– po katechezie uczeń wyjaśnia, jak powołanie do świętości może realizować się w życiu małżeńskim;
– po katechezie uczeń stwierdza, że życie człowieka jest darem Bożym.

To jest artykuł płatny.

Aby przeczytać go w całości kup dostęp za 2 kredyty.