Katecheta 6/2012
Katecheta 6/2012
E-wydanie
„Katecheta” jest teraz również dostępny Jako e-wydanie!
Na półkę Katechety
Pozostać w prawdzie Chrystusa. Małżeństwo i Komunia w Kościele katolickim Best
seller
pod red. Roberto Dodaro
KSIĄŻKA
28,00 zł 10,00 zł

Metody pracy na lekcji

Na wschód od Edenu. Kain i Abel (Rdz 4,1-16)
Autor: ks. Zbigniew Paweł Maciejewski
Katecheza dla młodzieży i dorosłych
Cel: uczeń zrozumie, zapamięta i uzna za swoją myśl, że gdy pęka więź z Bogiem, zaczyna się wojna między ludźmi[1].
Pomoce dydaktyczne: karta pracy z tekstem biblijnym – Rdz 4,1-16 (lepiej jeśli uczniowie mają egzemplarze Biblii), nagranie 4 rozdziału Księgi Rodzaju w języku hebrajskim (http://media.snunit.k12.il/kodeshm/mp3/t0104.mp3), grafiki Kaina, Abla, maczugi (http://goo.gl/c9Gdb), gazeta, igła i kilka metrów nitki.

To jest artykuł płatny.

Aby przeczytać go w całości kup dostęp za 1 kredyt.