Katecheta 6/2012
Katecheta 6/2012
E-wydanie
„Katecheta” jest teraz również dostępny Jako e-wydanie!
Na półkę Katechety
Franciszek dla mężczyzn
Markus Hofer
KSIĄŻKA
24,00 zł 20,40 zł

Forum „katechety"

(Nie)moralność piłki nożnej
Autor: Michał Wyrostkiewicz
Problem moralności piłki nożnej jest kwestią nieostrą niejednoznaczną. Wynika to ze złożoności zagadnienia oddanego wyrażeniem piłka nożna, pod którym kryje się wiele osób i wiele szczegółowych działań. Nie chcąc więc udzielać nieostrych odpowiedzi na to nieostre pytanie, warto wskazać na dwie podstawowe kwestie, które znacznie wyostrzą nam spojrzenie na problem moralności lub jej braku w piłce nożnej.Pierwsza sprawa została już zasygnalizowana. Chodzi w niej o to, żeby nie traktować jednakowo nie oceniać hurtowo działań różnych osób, które biorą udział w tworzeniu zjawiska określanego mianem piłki nożnej. Trzeba powiedzieć wyraźnie, że z moralnego punktu widzenia każde działanie jest oceniane odrębnie każde stanowi osobny problem jakiejś osoby. Nie ma więc czegoś takiego, jak moralność piłki nożnej w sensie ścisłym. Istnieje tylko moralność konkretnych osób.Druga sprawa dotyczy źródeł moralności czynu, czyli faktorów, które wskazują na to, czy działanie jest moralnie dobre czy złe.

To jest artykuł płatny.

Aby przeczytać go w całości kup dostęp za 1 kredyt.