Katecheta 6/2012
Katecheta 6/2012
E-wydanie
„Katecheta” jest teraz również dostępny Jako e-wydanie!
Na półkę Katechety
Josemaria Escriva. Przekroczyć marzenia
Pedro Casciaro
KSIĄŻKA
39,90 zł 34,00 zł

Forum „katechety"

„Nowy człowiek w dziele Nowej Ewangelizacji”. Sprawozdanie z XLII Sympozjum Katechetycznego w Międzyzakonnym Wyższym Instytucie Katechetycznym WT UPJPII w Krakowie
Autor: s. Grażyna Weronika Dryl OSU
Kościół posłany przez Chrystusa nieustanie podejmuje wysiłek, aby powierzona mu misja głoszenia Dobrej Nowiny przynosiła owoce. Dzieło nowej ewangelizacji potrzebuje w pierwszym rzędzie nowych ludzi, którzy je podejmą i odnowionych wspólnot, które dadzą świadectwo bezwarunkowej ewangelicznej miłości. W dniu 10 marca 2012 r. w Międzyzakonnym Wyższym Instytucie Katechetycznym w Krakowie odbyło się sympozjum katechetyczne, zatytułowane Nowy człowiek w dziele Nowej Ewangelizacji. Wydarzenie to wpisało się w ewangelizacyjną misję Kościoła i troskę o formację nowych ewangelizatorów. Sympozjum zgromadziło ponad stu uczestników: wykładowców i studentów, katechetów i nauczycieli, kapłanów, kleryków, osób konsekrowanych i świeckich, członków ruchów i wspólnot kościelnych, którzy ewangelizację odnajdują jako swoją misję.

To jest artykuł płatny.

Aby przeczytać go w całości kup dostęp za 1 kredyt.