Katecheta 6/2012
Katecheta 6/2012
E-wydanie
„Katecheta” jest teraz również dostępny Jako e-wydanie!
Na półkę Katechety
Bardzo krótkie rozmowy o bardzo ważnych sprawach cz. III Seksualność, płyta dvd + materiały pomocnic
Filmy: o. Leonard Bielecki i o. Franciszek Chodkowski, Tekst: ks. Jacek Zjawin
MULTIMEDIA
20,00 zł 10,00 zł

Forum „katechety"

Aleksandra Bałoniak
Jest Ksiądz pomysłodawcą i koordynatorem projektu Euro 2012 w poszukiwaniu wartości. Proszę przybliżyć Czytelnikom Katechety ideę projektu… Jakie działania zostały podjęte w czasie jego realizacji?Kilkanaście miesięcy temu zrodził się w mojej głowie pomysł, aby w ramach przygotowań do Euro 2012 podjąć działania, które pomogą ukazać pozytywne oblicze sportu. Realizując projekt 2012, przyświecała mi idea stworzenia przeciwwagi dla negatywizmu w sporcie, negatywizmu, z którego przejawami spotykamy się prawie codziennie. Zależało mi, aby pokazać piękno sportu oraz tkwiące w nim wartości.
Wiesław Zdziabek
We wrześniu 2012 r. reforma programowa wchodzi do szkół ponadgimnazjalnych. W przeciwieństwie do gimnazjów i klas I-III szkół podstawowych, w których była słabo odczuwalna, w tym przypadku przyniesie ona bardzo głębokie zmiany.
Marek Paweł Tomaszewski
O roztropności, będącej tematem tego artykułu, nie można mówić raczej w odniesieniu do kogoś, kto nie ma zdolności w posługiwaniu się własnym rozumem. W teorii pojawiały się różne punkty wiekowe, które określały wiek wejścia w sytuację wolnego, odpowiedzialnego i świadomego używania rozumu. Prawdę powiedziawszy, nie trzeba chyba zajmować się tu tym, co jest teorią, bowiem tak naprawdę rozwój każdego dziecka przebiega w pewnym sensie inaczej, w sposób indywidualny i całkowicie niepowtarzalny, a jeśli już istnieje dojście do używania rozumu w określonym wieku, to wiek ten nie jest jednakowy u każdego człowieka.
s. Grażyna Weronika Dryl OSU
Kościół posłany przez Chrystusa nieustanie podejmuje wysiłek, aby powierzona mu misja głoszenia Dobrej Nowiny przynosiła owoce. Dzieło nowej ewangelizacji potrzebuje w pierwszym rzędzie nowych ludzi, którzy je podejmą i odnowionych wspólnot, które dadzą świadectwo bezwarunkowej ewangelicznej miłości. W dniu 10 marca 2012 r. w Międzyzakonnym Wyższym Instytucie Katechetycznym w Krakowie odbyło się sympozjum katechetyczne, zatytułowane Nowy człowiek w dziele Nowej Ewangelizacji. Wydarzenie to wpisało się w ewangelizacyjną misję Kościoła i troskę o formację nowych ewangelizatorów. Sympozjum zgromadziło ponad stu uczestników: wykładowców i studentów, katechetów i nauczycieli, kapłanów, kleryków, osób konsekrowanych i świeckich, członków ruchów i wspólnot kościelnych, którzy ewangelizację odnajdują jako swoją misję.
Zamów prenumeratę „Katechety”
czyli ponad 100 stron artykułów, dyskusji i pomocy dydaktycznych CO MIESIĄC.