Katecheta 6/2012
Katecheta 6/2012
E-wydanie
„Katecheta” jest teraz również dostępny Jako e-wydanie!
Na półkę Katechety
Ojcze przebacz im. Siedem ostatnich słów Jezusa na krzyżu Best
seller
Anselm Grun
KSIĄŻKA
20,00 zł 10,00 zł

Prezentacje

ks. Paweł Mąkosa, Poznać, zrozumieć i... polubić gimnazjalistów. Poradnik nie tylko dla katechetów
Autor: ks. Stanisław Kulpaczyński
Artykuł archiwalny
ks. Paweł Mąkosa
 
Poznać, zrozumieć i... polubić gimnazjalistów
Poradnik nie tylko dla katechetów
 
Wydawnictwo NATAN, Lublin 2012
 
Ksiądz Paweł Mąkosa, którego można uważać za eksperta w sprawach katechezy gimnazjalnej (napisał na ten temat habilitację i cenne artykuły) pisze we wprowadzeniu do tej publikacji, że wielowymiarowa wiedza o rozwoju gimnazjalistów i umiejętnościach komunikacji między nimi a katechetą jest konieczna, aby dotrzeć do nich z Ewangelią.
Niewielka książka ma format zeszytu. Została dobrze opracowana graficznie i składa się z pięciu części.
Rozwój fizyczny w okresie „burzy i naporu” (1) przejawia się w intensywnym działaniu hormonów, silnych emocjach, dojrzewaniu płciowym z jego konsekwencjami, czyli rozdźwiękiem między dojrzałością fizyczną a psychiczną, emocjonalną i społeczną (ważny wpływ Internetu i innych współczesnych uwarunkowań).
Rozwój psychiczny i określenie własnej tożsamości (2) wiąże się z rozwojem poznawczym i intelektualnym (otwartość na nowinki; oryginalne wyrażanie siebie; krytycyzm; rozwój emocjonalny z jego labilnością, ale i altruizmem, lękiem, agresją, ale i uczuciami miłości i przyjaźni; tożsamość ze stanami kryzysowymi; kształtowanie się samoświadomości przez autorefleksję; dążenie do autonomii z przejawami buntu czy też słomianego zapału).
Rozwój społeczny (3) ujawnia się w subiektywnym poczuciu dorosłości, wizji życia, przystosowywania się do pełnienia ról społecznych; w relacjach z rodzicami, konfliktach i kryzysie ich autorytetu, w relacjach z rówieśnikami, szukaniu przyjaciół, grup nieformalnych, które mogą zastąpić rodzinę, dać poczucie stabilności, dostarczyć wzory do naśladowania i ukształtować style spędzania wolnego czasu.
Rozwój światopoglądowy i religijno-moralny (4) jest szczególnie cenny dla owocnego prowadzenia gimnazjalnej katechezy oraz związanych z tym procesów interioryzacji i socjalizacji, ma swoje negatywy, ale i pozytywy.
Komunikacja interpersonalna (5) w katechezie gimnazjalnej domaga się empatii i asertywności, dojrzałości osobowej i duchowej katechety jako nauczyciela, wychowawcy i świadka Chrystusa. Komunikacja werbalna i niewerbalna wymaga wzajemnej harmonii, która staje się podstawą wiarygodności człowieka.
 
Język opracowania jest jasny i elegancki. Małe ilustracje, ramki i wyróżnienia znaczących myśli dodają książce urokliwego wyglądu i zachęcają do lektury. Kto chce pogłębić omawiany temat, ma do dyspozycji bogatą bibliografię, zawartą w przypisach końcowych.
Katecheto! Wychowawco! Mamo i Tato... zamiast jednej pizzy warto wchłonąć tę pożyteczną porcję porad katechetycznych.
 
ks. Stanisław Kulpaczyński
 
Zamówienia: www.natan.pl.
 
 
Autor recenzji – profesor katechetyki, psycholog, emerytowany wykładowca Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, członek Rady Programowej miesięcznika „Katecheta”.