Katecheta 6/2012
Katecheta 6/2012
E-wydanie
„Katecheta” jest teraz również dostępny Jako e-wydanie!
Na półkę Katechety
Nowe patyki i patyczki. Audiobook CD
ks. Jan Twardowski
MULTIMEDIA
25,00 zł 21,25 zł

Prezentacje

ks. Paweł Mąkosa, Poznać, zrozumieć i... polubić gimnazjalistów. Poradnik nie tylko dla katechetów
Autor: ks. Stanisław Kulpaczyński
Artykuł archiwalny
ks. Paweł Mąkosa
 
Poznać, zrozumieć i... polubić gimnazjalistów
Poradnik nie tylko dla katechetów
 
Wydawnictwo NATAN, Lublin 2012
 
Ksiądz Paweł Mąkosa, którego można uważać za eksperta w sprawach katechezy gimnazjalnej (napisał na ten temat habilitację i cenne artykuły) pisze we wprowadzeniu do tej publikacji, że wielowymiarowa wiedza o rozwoju gimnazjalistów i umiejętnościach komunikacji między nimi a katechetą jest konieczna, aby dotrzeć do nich z Ewangelią.
Niewielka książka ma format zeszytu. Została dobrze opracowana graficznie i składa się z pięciu części.
Rozwój fizyczny w okresie „burzy i naporu” (1) przejawia się w intensywnym działaniu hormonów, silnych emocjach, dojrzewaniu płciowym z jego konsekwencjami, czyli rozdźwiękiem między dojrzałością fizyczną a psychiczną, emocjonalną i społeczną (ważny wpływ Internetu i innych współczesnych uwarunkowań).
Rozwój psychiczny i określenie własnej tożsamości (2) wiąże się z rozwojem poznawczym i intelektualnym (otwartość na nowinki; oryginalne wyrażanie siebie; krytycyzm; rozwój emocjonalny z jego labilnością, ale i altruizmem, lękiem, agresją, ale i uczuciami miłości i przyjaźni; tożsamość ze stanami kryzysowymi; kształtowanie się samoświadomości przez autorefleksję; dążenie do autonomii z przejawami buntu czy też słomianego zapału).
Rozwój społeczny (3) ujawnia się w subiektywnym poczuciu dorosłości, wizji życia, przystosowywania się do pełnienia ról społecznych; w relacjach z rodzicami, konfliktach i kryzysie ich autorytetu, w relacjach z rówieśnikami, szukaniu przyjaciół, grup nieformalnych, które mogą zastąpić rodzinę, dać poczucie stabilności, dostarczyć wzory do naśladowania i ukształtować style spędzania wolnego czasu.
Rozwój światopoglądowy i religijno-moralny (4) jest szczególnie cenny dla owocnego prowadzenia gimnazjalnej katechezy oraz związanych z tym procesów interioryzacji i socjalizacji, ma swoje negatywy, ale i pozytywy.
Komunikacja interpersonalna (5) w katechezie gimnazjalnej domaga się empatii i asertywności, dojrzałości osobowej i duchowej katechety jako nauczyciela, wychowawcy i świadka Chrystusa. Komunikacja werbalna i niewerbalna wymaga wzajemnej harmonii, która staje się podstawą wiarygodności człowieka.
 
Język opracowania jest jasny i elegancki. Małe ilustracje, ramki i wyróżnienia znaczących myśli dodają książce urokliwego wyglądu i zachęcają do lektury. Kto chce pogłębić omawiany temat, ma do dyspozycji bogatą bibliografię, zawartą w przypisach końcowych.
Katecheto! Wychowawco! Mamo i Tato... zamiast jednej pizzy warto wchłonąć tę pożyteczną porcję porad katechetycznych.
 
ks. Stanisław Kulpaczyński
 
Zamówienia: www.natan.pl.
 
 
Autor recenzji – profesor katechetyki, psycholog, emerytowany wykładowca Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, członek Rady Programowej miesięcznika „Katecheta”.