Katecheta 7-8/2012
Katecheta 7-8/2012
E-wydanie
„Katecheta” jest teraz również dostępny Jako e-wydanie!
Na półkę Katechety
Zanim jemu powiesz tak
Anthony Garascia
KSIĄŻKA
10,00 zł 5,00 zł

Co piszą inni?

Teologiczne, antropologiczzne zagadnienia w kwartalniku „The Sower” (Wielka Brytania)
Autor: Anna Zellma
Określona w tytule tematyka nawiązuje do analiz podjętych w latach 2009, 2010 i 2011, które zostały opublikowane na łamach miesięcznika Katecheta. Kontynuując tę ideę, warto zwrócić uwagę na zagadnienia zawarte w kolejnych numerach profesjonalnego kwartalnika katechetycznego The Sower, który ukazuje się w formie kolorowego magazynu. Koncentrują się one wokół różnych kwestii teologicznych, pedagogicznych i antropologicznych.

To jest artykuł płatny.

Aby przeczytać go w całości kup dostęp za 1 kredyt.