Katecheta 7-8/2012
Katecheta 7-8/2012
E-wydanie
„Katecheta” jest teraz również dostępny Jako e-wydanie!
Na półkę Katechety
SOS! Zabija się życie... ale ŻYCIE zwycięży!
o. Daniel-Ange
KSIĄŻKA
34,90 zł 5,00 zł

„...EXEMPLA TRAHUNT”

Michał Wyrostkiewicz
Na oba postawione w tytule pytania można odpowiedzieć twierdząco: Tak, jest szkodliwe! Tak, uzależnia! Oczywiście, trzeba też wspomnieć, że mówiąc o komputerze jako takim i o Internecie, nie trzeba dopatrywać się w nich jedynie zła. Dotyczy to również przesiadywania przed komputerem i w sieci. Uczciwie trzeba stwierdzić, że są sytuacje, np. związane z nauką lub pracą, kiedy komputer stanowi zwyczajne narzędzie, a przesiadywanie przed nim jest wręcz konieczne. Są jednak i takie momenty, w których staje się to niebezpieczne. Chodzi tu o te chwile, gdy komputer nie jest już używany, ale nadużywany. Należy więc odróżnić wykorzystywanie, nawet częste korzystanie, od nadużywania i uzależnienia.
Dorota Szlendak
Inscenizacja dla przedszkolaków
Dorota Szlendak
Scenariusz zajęć dla dzieci pięcioletnich
Dorota Szlendak
Inscenizacja dla grupy starszaków
Dorota Szlendak
Inscenizacja na rozpoczęcie roku szkolnego – nauczanie zintegrowane
Zamów prenumeratę „Katechety”
czyli ponad 100 stron artykułów, dyskusji i pomocy dydaktycznych CO MIESIĄC.