Katecheta 7-8/2012
Katecheta 7-8/2012
E-wydanie
„Katecheta” jest teraz również dostępny Jako e-wydanie!
Na półkę Katechety

Forum „katechety"

bp Grzegorz Ryś
Współcześnie istnieje koniczność określenia, czym jest i czym nie jest nowa ewangelizacja; potrzebujemy precyzyjnej definicji nowej ewangelizacji. Wydaje się, że to pojęcie jest w Polsce nadużywane. Aktualnie istnieje ponad sto definicji tego terminu. Jan Paweł II i Benedykt XVI definiują to pojęcie dość precyzyjnie, ewangelizacją nazywają przekaz słowa tym, którzy są ochrzczeni, ale porzucili praktyki chrześcijańskie. W ostatniej adhortacji apostolskiej Africae munus Benedykta XVI, w 160. punkcie czytamy, że ewangelizacja to całość działań Kościoła, który żyje dla ewangelizacji. Papież dzieli ją na: missio ad gentes, duszpasterstwo będące ewangelizacją w szerokim znaczeniu tego słowa oraz działalność mającą na celu pójście do tych, którzy zaniechali praktyk religijnych.
Konrad Dziadkowiak
Rozwój kultu maryjnego i obecność Maryi w wielu aspektach życia Kościoła sugeruje, że również dzieło ewangelizacji, które Jezus Chrystus zlecił swoim apostołom i uczynił zadaniem całego Kościoła, nie będzie działaniem skutecznym, a tego pragnie Jezus, bez wyraźnej obecności w nim Matki Zbawiciela. Powód jest prosty: sam Jezus chce, by Maryja pełniła w tym dziele ważną rolę. Zwrócił na to uwagę św.Ludwik Maria Grignion de Montfort w swoim dziele pt. O doskonałym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny. Stwierdził on m.in., że skoro Maryja miała swój udział w pierwszym, ukrytym przyjściu Zbawiciela na świat, to i w drugim, jawnym powrocie Pana na ziemię Maryja odegra niezwykle ważną rolę. Dlatego też można uznać, że ewangelizacja jako droga przygotowania świata na paruzję Jezusa Chrystusa musi być także wyznaczona przez Maryję.
Ilona Szarejko
Do głównych problemów, z którymi musi zmierzyć się współcześnie Kościół można zaliczyć: masowy ateizm, rozwarstwienie społeczne, nieustające wojny lokalne, terroryzm, materializm, egoistyczny indywidualizm, stawianie człowieka ponad Bogiem, rozpad rodziny i małżeństwa, subiektywizacja wiary i religii, narkomania, alkoholizm, działania przeciw życiu (aborcja, eutanazja, in vitro), a zwłaszcza głęboki regres duchowy oraz osłabienie wrażliwości na sacrum. Świat a przede wszystkim żyjący w nim człowiek potrzebuje na nowo ewangelizacji, zaznajomienia z treścią Dobrej Nowiny o Chrystusie. Niniejszy artykuł poświęcono zagadnieniu ewangelizacji, będącej niewątpliwie wyzwaniem czasu.
Zbigniew Kowalski
W otaczającym nas świecie jest wiele recept na pieczenie chleba. Podstawowe składniki to mąka, woda i zakwas. Wydaje się to takie proste, a jednak produkcja dobrego chleba nie jest łatwa. Dlaczego? Ponieważ te trzy składniki (plus ewentualne przyprawy) to jedynie meritum, czyli treść, zawartość. Potrzebne są jeszcze forma i sposób przyrządzenia (ang. know-how). Dlatego książki kucharskie nie podają tylko składników, ale również formę i sposób wykonania. Gdyby ktoś twierdził, że tylko meritum się liczy, niech spróbuje zjeść wymienione wyżej składniki oddzielnie.Ewangelizacja jest trochę podobna do procesu pieczenia chleba.
Zamów prenumeratę „Katechety”
czyli ponad 100 stron artykułów, dyskusji i pomocy dydaktycznych CO MIESIĄC.