Katecheta 7-8/2012
Katecheta 7-8/2012
E-wydanie
„Katecheta” jest teraz również dostępny Jako e-wydanie!
Na półkę Katechety
A jak tam twoje dzieci? Porozmawiajmy o wychowaniu
Guy Gilbert
KSIĄŻKA
19,90 zł 3,00 zł

Prezentacje

ks. Mariusz Sztaba, Troska bł. Jana Pawła II o etyczno-moralne podstawy życia społecznego
Autor: ks. Maciej Radej
Recenzja
Troska bł. Jana Pawła II o etyczno-moralne podstawy życia społecznego
 
Tyniec Wydawnictwo Benedyktynów, Kraków 2011
 
Nakładem Wydawnictwa Benedyktynów w Tyńcu ukazała się książka pt. Troska bł. Jana Pawła II o etyczno-moralne podstawy życia społecznego (ss. 388), której autorem jest ks. dr Mariusz Sztaba, adiunkt w Katedrze Pedagogiki Społecznej Instytutu Pedagogiki KUL.
Prezentowana publikacja to próba podzielenia się z czytelnikiem treścią dotyczącą osoby bł. Jana Pawła II, jego podejścia do spraw etyczno-moralnych i społecznych, to próba pokazania głębi, przenikliwości i mądrości papieża Polaka w spojrzeniu na te kwestie. Papież, gruntowne przygotowany filozoficzne i głęboko zainteresowany problematyką osoby ludzkiej, w tym jej relacją do społeczeństwa, inspiruje, a swoim nauczaniem wnosi wiele ważnych myśli do nauk społecznych, zajmujących się życiem społecznym człowieka, które zwłaszcza dzisiaj jest narażone na wielorakie kryzysy. Błogosławiony Jan Paweł II w swojej refleksji nad osobą ludzką i społeczeństwem, w którym ona żyje i działa, bardzo ściśle łączył antropologię z etyką i aksjologią.
Takie podejście badawcze sprawia, że praca ma wymiar interdyscyplinarny. Jest ona swoistym zaproszeniem do dyskusji nad pożądanym kształtem życia społecznego.
 
 
Zamówienia: TYNIEC Wydawnictwo Benedyktynów, ul. Benedyktyńska 37, 30-398 Kraków, zamowienia@tyniec.com.pl; tel. 12 688 52 95.