Katecheta 10/2013
E-wydanie
„Katecheta” jest teraz również dostępny Jako e-wydanie!
Na półkę Katechety
Bardzo krótkie rozmowy o bardzo ważnych sprawach cz. I Wiara, płyta dvd + materiał pomocniczy
Filmy: o. Leonard Bielecki i o. Franciszek Chodkowski, Tekst: ks. Jacek Zjawin
MULTIMEDIA
20,00 zł 10,00 zł

MATERIAŁY PRAKTYCZNE

Czy moje życie ma „smak Ewangelii” Jezusa?
Autor: Irena Hanus
Dla uczniów gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej
Cele katechetyczne – wymagania ogólne:
- zrozumienie biblijnego wezwania do „bycia solą ziemi”;
- poszerzenie wiedzy na temat soli i jej symboliki religijnej;
- kształtowanie właściwego rozumienia tożsamości chrześcijańskiej;
- zachęta do dawania świadectwa ewangelicznego życia.
Treści nauczania – wymagania szczegółowe
Wiedza:
- po katechezie uczeń charakteryzuje sól: rodzaje, zastosowanie, pochodzenie, przysłowia/powiedzenia dotyczące soli;
- po katechezie uczeń wyjaśnia sens perykopy biblijnej „Wy jesteście solą ziemi…”;
- po katechezie uczeń podaje przykłady z życia Jezusa i Matki Bożej jako wzory zachowań chrześcijanina.
Umiejętności:
- po katechezie uczeń podaje przykłady i uzasadnia sposoby dawania świadectwa życia chrześcijańskiego;
- po katechezie uczeń analizuje słowa Jezusa „Wy jesteście solą ziemi…” w kontekście swojego codziennego życia.

To jest artykuł płatny.

Aby przeczytać go w całości kup dostęp za 2 kredyty.