MATERIAŁY PRAKTYCZNE

Lekcje integracyjne
Autor: Łukasz Graczyk
Artykuł archiwalny
Cele katechetyczne – wymagania ogólne:
  • zapoznanie uczniów ze swoją nową klasą;
  • rozwój kompetencji komunikacyjnych.
Treści nauczania – wymagania szczegółowe
Umiejętności:
  • wchodzenia w relacje;
  • dostrzegania pozytywnych cech swoich i kolegów;
  • wyrażania swoich opinii.

To jest artykuł płatny.

Aby przeczytać go w całości kup dostęp za 2 kredyty.