Metody pracy na lekcji

Pielgrzymka drogą życia. Cykl katechez dla szkoły ponadgimnazjalnej
Autor: Zbigniew Kruszewski
Ckl lekcji dla klas ponadgimnazjalnych
Temat cyklu: Droga metaforą życia. Wędrówki do miejsc świętych
Temat lekcji pierwszej: Symbolika drogi w kulturze.
Temat lekcji drugiej: Idziemy do Santiago. Plany ziemskie i duchowe.
Temat lekcji trzeciej: Idziemy do Santiago. Prezentacje.
Grupa docelowa: Lekcja przeznaczona dla uczniów klas ponadgimnazjalnych lub zrealizowana jako zajęcia pozalekcyjne.
Wymagania sprzętowe: Bieżący dostęp do internetu lub wydruki przygotowane przez osobę prowadzącą. W przypadku braku dostępu uczniowie w domu przygotowują materiał na drugą lekcję, według otrzymanych wskazówek.
Cel: Łączenie wiedzy i umiejętności z różnych przedmiotów w praktycznym działaniu. Zajęcia mają charakter poznawczy (dot. zwłaszcza Camino de Santiago), skłaniają do refleksji, przybliżają ideę pielgrzymki jako formy modlitwy.

To jest artykuł płatny.

Aby przeczytać go w całości kup dostęp za 2 kredyty.