KŁOPOTLIWE PYTANIA

Jak wytłumaczyć długi wiek życia Adama i jego potomków podany w Rdz 5?
Autor: o. Michał Baranowski
Artykuł archiwalny
Rodowód potomków Adama w piątym rozdziale Księgi Rodzaju podaje precyzyjnie długość ich życia i wiek ojca, gdy zrodził mu się syn, który kontynuuje linię genealogiczną. Większość z postaci podanych w rodowodzie, z wyjątkiem Henocha i Lameka, żyła ponad 900 lat. Jak zatem wytłumaczyć tak długi wiek ich życia? Nieprawdopodobne wydaje się, żeby było możliwe tak dokładnie przekazać te dane. A jeśli są one wytworem narratora, to czy wiemy, czym się kierował i jakie miało to znaczenie?

To jest artykuł płatny.

Aby przeczytać go w całości kup dostęp za 1 kredyt.