MATERIAŁY PRAKTYCZNE

Jak służyć Dzieciątku Jezus
Autor: Małgorzata Pryjda, Edyta Drąg
scenariusz przedstawienia jasełkowego
Akcja przedstawienia zaczyna się na ulicy, gdzie reporter stacji radiowej zadaje standardowe pytanie o sposób przeżywania świąt Bożego Narodzenia. Wśród wypowiedzi przechodniów pojawia się jedna, która zaczyna zastanawiać reportera. Wysłuchuje on historii (odegranej w przedstawieniu) i weryfikuje swoje myślenie. Wśród „aktorów” kluczową rolę odgrywają śpiewające zwierzęta. Przedstawienie zostało częściowo oparte na opowiadaniu B. Ferrero, Dlaczego przy grocie był osioł i wół?, w: Historie, seria: „Być Katechetą”, Wydawnictwo Salezjańskie, Warszawa 1997

To jest artykuł płatny.

Aby przeczytać go w całości kup dostęp za 2 kredyty.