MATERIAŁY PRAKTYCZNE

"Wtedy wszystko się zaczęło"
Autor: s. Joanna Grześ, Emiliana Haremska, Natalia Piechota, Jakub Sobecki, Artur Wawrzyniak, Grzegorz Zbiorczyk
Lekcja wprowadzająca w przygotowanie do 1050. rocznicy chrztu Polski – dla uczniów klas V-VI
Cele – wymagania ogólne
  • zachęta do świadomego przygotowania do rocznicy chrztu Polski
  • wyjaśnienie, że chrzest Mieszka I był wydarzeniem przełomowym w historii naszego kraju
  • ukazanie konsekwencji chrztu Polski dla osobistej wiary uczniów.
Treści nauczania – wymagania szczegółowe Wiedza:
  • po katechezie uczeń stwierdza, że początek polskiej państwowości jest związany z chrztem, przyjętym przez Mieszka I
  • po zajęciach uczeń wskazuje na związek między chrztem Polski jako wydarzeniem historycznym a swoim własnym chrztem
  • po katechezie uczeń wyjaśnia, dlaczego chrzest można nazwać początkiem czegoś nowego.
Umiejętności:
  • po katechezie uczeń podaje podobieństwa i różnice między chrztem Mieszka I a współcześnie udzielanym chrztem
  • po katechezie uczeń podejmuje decyzję świadomego przygotowania się do 1050. rocznicy chrztu Polski.

To jest artykuł płatny.

Aby przeczytać go w całości kup dostęp za 1 kredyt.