Katecheta 7/2013
Katecheta 7/2013
E-wydanie
„Katecheta” jest teraz również dostępny Jako e-wydanie!
Na półkę Katechety
Życie Jezusa. Katecheza dla dzieci z niepełnosprawnością umysłową
Maria Brzostowska
KSIĄŻKA
9,90 zł 8,40 zł

KŁOPOTLIWE PYTANIA

Czy Nowy Testament jest antysemicki?
Autor: Waldemar Linke CP
Artykuł archiwalny
O chrześcijaństwie czy innych religiach mówi się dziś niekiedy z pobłażliwą życzliwością, ponieważ czasem pomagają ludziom znaleźć motywację czy nadzieję. Zgodnie z tym sposobem myślenia nie trzeba ich jednak traktować śmiertelnie poważnie, lecz korzystać z tego, co oferują dla dobra człowieka. Ale możliwa jest też - i często dochodzi do głosu - inna postawa, nacechowana wrogością, a nierzadko także agresją wobec religii. Chodzi tu o postawę, która swymi korzeniami sięga okresu Oświecenia. To wtedy powszechnym stało się przekonanie, że różnice religijne są źródłem konfliktów między narodami i w ramach narodów. Był to owoc wyczerpującego ciągu wojen z muzułmańską Turcją, która determinowała życie polityczne Europy oraz krwawych wojen między chrześcijanami różnych wyznań na naszym kontynencie (noc św. Bartłomieja czy wojna trzydziestoletnia) w XVI i XVII w. 

To jest artykuł płatny.

Aby przeczytać go w całości kup dostęp za 1 kredyt.