Katecheta 7/2013
Katecheta 7/2013
E-wydanie
„Katecheta” jest teraz również dostępny Jako e-wydanie!
Na półkę Katechety
Pozostać w prawdzie Chrystusa. Małżeństwo i Komunia w Kościele katolickim Best
seller
pod red. Roberto Dodaro
KSIĄŻKA
28,00 zł 23,80 zł

KŁOPOTLIWE PYTANIA

Czy ewolucję można pogodzić z ideą grzechu pierworodnego?
Autor: ks. Andrzej Dańczak
Artykuł archiwalny
Kwestia poruszona w pytaniu wymaga na początku krótkiego dotknięcia innego zagadnienia – kwestii relacji teologii (religii) do wyników badań nauk przyrodniczych. Otóż rolą teologii jest formułowanie rozwiązań, które integrują wyniki badań nauk przyrodniczych z Objawieniem, przedmiotem wiary. Nie jest natomiast zadaniem teologii (ani Kościoła) potwierdzanie, zatwierdzanie lub zaprzeczanie wiedzy poszczególnych dyscyplin naukowych, w tym nauk przyrodniczych. Ich pole badań jest całkowicie niezależne. Wspomniana w pytaniu ewolucja, fakt jej istnienia w świecie przyrody, także nie podlega akceptacji lub nieakceptacji ze strony Kościoła. 

To jest artykuł płatny.

Aby przeczytać go w całości kup dostęp za 1 kredyt.