Katecheta 7/2013
Katecheta 7/2013
E-wydanie
„Katecheta” jest teraz również dostępny Jako e-wydanie!
Na półkę Katechety

KŁOPOTLIWE PYTANIA

Czy ślepe wypełnianie prawa jest słuszne?
Autor: Michał Wyrostkiewicz
Artykuł archiwalny
Wydaje się, że niezbędnym dopełnieniem refleksji dotyczących konieczności przestrzegania prawa będzie namysł nad legalizmem czyli takim podejściem do prawa, w którym istniejące, wyartykułowane prawo stanowi wartość samą w sobie i dlatego jest ostateczną normę działania. Przy czym prawo to jest interpretowane dosłownie. Istotą legalizmu jest więc przestrzeganie „litery prawa”. Dla legalisty samo przestrzeganie przepisów jest wyrazem czynienia dobra. Legalizm jawi się więc jako koncepcja domagającą się bezrefleksyjnego działania. Może ona dotyczyć każdego rodzaju prawa.

To jest artykuł płatny.

Aby przeczytać go w całości kup dostęp za 1 kredyt.